بلیستر

برای بسته‌بندی برخی محصولات غذایی نظیر اسمارتیز ، آدامس و … و در صنف دارویی برای بسته بندی قرص  می‌توان ازفویل  بلیستر به همراه فرمینگ های سخت استفاده کرد .
بلیسترنوعی فویل آلومینیومی خشک است که می توان روی آن را چاپ نموده و طرف دیگر آن را به لفاف فرمینگ سخت دوخت زد. اینگونه بسته‌بندی که برای  بسته‌بندی قرص  و غذایی کاربرد دارد ،  علاوه بر مقاومت بالا در برابر ضربه و نفوذ نورو  رطوبت، بسته بندی مطلوب و شکیلی ایجاد می کند .