نایلون شرینک

نایلون شرینک : نوع دیگری پلی اتیلن است  با ضخامت های مختلف جهت  صنایع گوناگون  از مشخصات نایلون شرینک مقاومت دربرابر رطوبت ،پارگی،آفتاب ،قابلیت چاپ پذیری  و قابل تولید با ضخامت های 35الی 150میکرون می باشد  .